בַּטִּיּוּל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 טִיּוּל Trip Trip    
2 אוֹטוֹבּוּס Bus Bus    
3 נוֹסֵעַ Passenger Passenger    
4 מְטַיֵּל Travels (he/she) Travels (he/she)    
5 כָּרִיךְ,כְּרִיכִים Sandwich/Sandwiches Sandwich/Sandwiches    
6 בַּקְבּוּק מַיִם Water Bottle Water Bottle    
7 חֲטִיף Snack Snack    
8 תִּיק Bag Bag    
9 עַל יַד/לְיַד Next to Next to    
10 לְ To To    
11 בַּ In the In the    
12 מִתַּחַת Under Under    
13 עַל On On    
x