רשימת מילים 5.1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 תמיד Always    
2 שעה Hour    
3 שנייה Second    
4 דקה Minute    
5 זמן Time    
6 לפני Before    
7 אחר/אחרי After    
8 אתמול Yesterday    
9 מחר Tomorrow    
10 התחלה Beginning    
11 היום Today    
x