רשימת מילים 5.2

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 תמיד Always    
2 שעה Hour    
3 מחר Tomorrow    
4 התחלה Beginning    
5 אתמול Yesterday    
6 היום Today    
7 פעמיים Twice    
8 פעם Once    
9 לפעמים Sometimes    
10 כבר Already    
11 אחר/אחרי After    
12 לפני Before    
13 זמן Time    
14 שנייה Second    
15 דקה Minute    
x