רשימה 6

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מָתַי When    
2 אֵיפֹה Where    
3 לָמָּה Why    
4 אֵיךְ How    
5 כַּמָּה How many    
6 אֶל To    
7 עַל On    
8 עִם With    
9 אִם If    
x