?מִי Who?

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 וְ And    
2 הַ The    
3 לְ To    
4 לַ To the    
5 בְּ In    
6 בַּ In the    
7 מֵ From    
8 מֵהַ From the    
9 שֶׁל Of    
10 עַל On    
11 לְיַד Next to    
12 כִּי Because    
13 אֲבָל But    
14 אִמָּא Mom    
15 אַבָּא Dad    
16 סָבָא Grandpa    
17 סָבְתָא Grandma    
18 אָח Brother    
19 אֲחוֹת Sister    
20 יֶלֶד Boy    
21 יַלְדָּה Girl    
22 תַּלְמִיד Student (b)    
23 תַּלְמִידָה Student (g)    
24 מוֹרֶה Teacher (b)    
25 מוֹרָה Teacher (g)    
26 בָּא Come (b)    
27 בָּאָה Come (g)    
28 יוֹשֵׁב Sit (b)    
29 יוֹשֶׁבֶת Sit (g)    
30 אוֹמֵר Say (b)    
31 אוֹמֶרֶת Say (g)    
x