קרובים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 קרובים relatives relatives    
2 סבא grandfather grandfather    
3 סבתא grandmother grandmother    
4 בעל husband husband    
5 אשׁה wife wife    
6 אשׁה wife wife    
7 דוד uncle uncle    
8 דודה aunt aunt    
9 בן דוד aunt aunt    
10 בת דודה cousin cousin    
11 אח brother brother    
12 אחות sister sister    
13 אחין nephew nephew    
14 אחיות sisters sisters    
15 אחינית niece niece    
16 אחיניות nieces nieces    
17 חתן son in law son in law    
18 כלה daughter in law daughter in law    
19 הורים parents parents    
20 בן son son    
21 בת daughter daughter    
22 חותן, חם father in law father in law    
23 חותנת, חמות mother in law mother in law    
24 גיס brother in law brother in law    
25 גיסה sister in law sister in law    
26 נכד grandson grandson    
27 נכדה granddaughter granddaughter    
28 נין great grandson great grandson    
29 נינה great granddaughter great granddaughter    
30 בחור teenage boy teenage boy    
31 בחורה teenage girl teenage girl    
32 זוג couple couple    
33 תאומים , תאומות twins twins    
34 שלישיה triplets triplets    
35 רביעיה quadruplets quadruplets    
36 שם משפחה last name last name    
37 ללדת to give birth to give birth    
38 ילדה בן/בת give birth to a child give birth to a child    
39 לבקר to visit to visit    
40 בקרתי I visited I visited    
41 לפגש to meet to meet    
42 פגשתי I met I met    
43 לגדול to grow up to grow up    
44 עץ משפחה family tree family tree    
45 נישואין wedding wedding    
46 נשוי, נשואה married married    
47 להתחתן to get married to get married    
48 להתארס to get engaged to get engaged    
x