הקהילה של אברם

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אַבְרָם the first Jewish person    
2 שָֹרַי Avram's wife    
3 לוֹט Avram's nephew    
4 אֱלִיעֶזֶר Avram's servant    
5 הָגָר Sarai's servant    
6 חָרָן Where Avram started his journey    
7 כְּנַעֲן Now called יִשְֹרָאֵל    
8 מִצְרַיִם Egypt - where Avram went for food and water    
9 סְדוֹם The place where Lot moved    
10 רוֹעִים Shepherds    
11 יִשְמָעֵאל Avram's first son    
x