תיאורים part 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 להרגיש to feel to feel    
2 תיאור description description    
3 לתאר to describe to describe    
4 מבוגר mature mature    
5 צעיר young young    
6 רזֶה skinny skinny    
7 שמן fat fat    
8 נעים pleasant pleasant    
9 נקי clean clean    
10 מלוכלך dirty dirty    
11 עצוב sad sad    
12 שמח happy happy    
x