יום הלדת

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מסיבה party    
2 חבילה package    
3 קשוטים decorations    
4 הזמנה invitation    
5 הפּתעה surprise    
6 הנאה pleasure    
7 גיל age    
8 קרובים relatives    
9 משחק game    
10 כרטיס ברכה greeting card    
11 לסדר to organize    
12 לשחק to play    
13 לתלות to hang    
14 לכבות to extinguish/blow out    
15 להזמין to invite    
16 לעטוף to wrap    
17 ‌להשתתף to participate    
18 שקית ממתקים goodie bag    
19 נרות candles    
20 לערך את השלחן to set the table    
21 רעש noise    
22 כרטיס card    
23 לקשט to decorate    
x