כלי בית

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 צַלָחַת - צלָחוֹת plate - plates    
2 כּוֹס - כּוֹסוֹת cup - cups    
3 סֶפֶל - סְפָלִים mug - mugs    
4 קְעָרָה - קְעָרוֹת bowl - bowls    
5 מַזְלֵג - מַזְלְגוֹת fork - forks    
6 סַכִּין - סַכִּינִים knife - knives    
7 כַּף - כָּפּוֹת (table)spoon - spoons    
8 כַּפִּית - כַּפִּיוֹת (tea)spoon - spoons    
9 מַפִּית - מַפִּיוֹת napkin - napkins    
10 מָפָּה - מָפּוֹת tablecloth - tablecloths    
11 שוּלְחָן - שוּלְחָנוֹת table - tables    
12 כִּסֵא - כִּסְאוֹת chair - chairs    
13 אורֵחַ - אוֹרְחִים guest - guests (male)    
14 אוֹרַחַת - אוֹרְחוֹת guest - guests (female)    
x