פֶּרֶק ל״ז פְּסוּקים כ״ג-ל״ו – מילים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 וַיְהִי And it was    
2 כַּאֲשֶׁר When    
3 הַבּוֹר The pit    
4 לֶאֱכֹל To eat    
5 כְּתֹנֶת A coat    
6 וַיֹאמְרוּ And they said    
x