פֶּרֶק ל”ז פְּסוּקִים כ״ג-ל”ו – שׁרשׁים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ל.ק.ח Take    
2 ש.ל.כ Throw    
3 א.כ.ל Eat    
4 נ.שׂ.א Lift/carry    
5 ה.ל.כ Walk/go    
6 י.ר.ד Go down    
7 ה.ר.ג Kill    
8 מ.כ.ר Sell    
9 ע.ב.ר Pass    
10 שׁ.ל.ח Send    
11 מ.צ.א Find    
12 נ.כ.ר Recognize    
13 שׂ.י.מ Put    
x