פֶּרֶק מ׳ – שׁרשׁים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 פ.ת.ר interpret    
2 ס.פ.ר tell    
3 ש.ו.ב return    
4 נ.ת.נ give    
5 ז.כ.ר remember    
6 י.צ.א go out    
7 ע.נ.ה answer    
x