פֶּרֶק מ”א – שרשים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ע.מ.ד Stand    
2 ע.ל.ה Go up    
3 ק.ר.א Call    
4 ר.ו.צ Run    
5 י.ל.ד Give birth    
6 כ.ל.ה Finish    
7 ר.ע.ב Hunger    
8 צ.ע.ק Scream/cry out    
9 פּ.ת.ח Open    
10 ש.ב.ר Buy or sell food    
11 ח.ז.ק Strong    
x