פֶּרֶק מ”א – מילים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מקץ The end    
2 והנה And behold    
3 פותר Interpreter    
4 בנים Sons    
5 ויקרא And he called    
6 השבע Of plenty    
7 הרעב The hunger    
8 לחם Bread    
9 ויחזק And he became strong    
10 שבר Food    
x