להיות בריא

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אופטימטריסט Optometrist    
2 אורטופד Orthopedist    
3 מנתח Surgeon    
4 רופא אף אוזן גרון ENT doctor    
5 רופא נשים Gynecologist    
6 רופא עור Dermatologist    
7 רופא שיניים Dentist    
8 אחות Nurse    
9 בית חולים Hospital    
10 חולה Sick    
11 בהריון Pregnant    
12 רופא ילדים Pediatrician    
13 תרופה Medication    
14 כדור Pill    
15 גבס Cast    
x