פּרק מ׳׳ב – מילים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שֶׁבֶר Food    
2 הָרָעָב The hunger    
3 בּאֶרֶץ In the land    
4 הַשַׁלִיט The ruler    
5 וַיִשְׁתַּחֲווּ And they bowed down    
6 וַיִקַח And he took    
x