היכרות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נעים מאוד Nice to meet you    
2 מה שלומך? (אתה) How are you? (m.)    
3 מה שלומך? (את) How are you? (f)    
4 מה נשמע? What's up? ("what's heard?")    
5 מה עניינים? How's things?    
6 מה חדש? What's new?    
7 מה קורה? What's happening?    
8 איך הולך? How's it going?    
9 מה המצב? What's up? ("What's up with the situation going?")    
10 מה איתך? (אתה) What's up with you? (m.)    
11 מה איתך? (את) What's up with you? (f.)    
x