היכרות


or press Enter
00:00:00
נעים מאוד
מה איתך? (את)
מה חדש?
How are you? (m.)
What's up? ("what's heard?")
How's it going?
What's up? ("What's up with the situation going?")
What's new?
מה שלומך? (את)
מה קורה?
מה איתך? (אתה)
What's up with you? (m.)
Nice to meet you
מה שלומך? (אתה)
How are you? (f)
What's up with you? (f.)
What's happening?
מה נשמע?
איך הולך?
מה המצב?
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x