היכרות


or press Enter
00:00:00
What's up with you? (f.)
מה שלומך? (אתה)
How's it going?
מה שלומך? (את)
How are you? (m.)
נעים מאוד
What's happening?
Nice to meet you
מה נשמע?
What's up with you? (m.)
What's up? ("What's up with the situation going?")
מה איתך? (אתה)
איך הולך?
How's things?
מה איתך? (את)
מה קורה?
What's up? ("what's heard?")
מה המצב?
מה עניינים?
How are you? (f)
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x