היכרות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נעים מאוד Nice to meet you    
2 מה שלומך? (אתה) How are you? (m.)    
3 מה שלומך? (את) How are you? (f)    
4 מה נשמע? What's up? ("what's heard?")    
5 מה עניינים? How's things?    
6 מה חדש? What's new?    
7 מה קורה? What's happening?    
8 איך הולך? How's it going?    
9 מה המצב? What's up? ("What's up with the situation going?")    
10 מה איתך? (אתה) What's up with you? (m.)    
11 מה איתך? (את) What's up with you? (f.)    
12 מצויין Excellent    
13 טוב, תודה Good, thank you    
14 מאה אחוז 100%    
15 מעולה Excellent    
16 אחלה Achla (Slang from the Arabic)    
17 סבבה Sababa (Slang from the Arabic    
x