חוֹלָם קָמָץ פֶּסַח צְבָעִים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לֹא No    
2 יַעֲקֹב Jacob    
3 מֹשֶׁה Moses    
4 פַּרְעֹה Pharaoh    
5 כָּל הַכָּבוֹד All the respect    
6 כָּתֹם Orange    
7 יָרֹק Green    
8 סָגֹל Purple    
9 שָׁחֹר Black    
10 אָדֹם Red    
11 כָּחֹל Blue    
12 אֲפֹר Gray    
13 תִּינוֹק Baby    
14 חַלּוֹן Window    
15 בָּלוֹן Balloon    
16 טוֹב Good    
17 צְהֹב Yellow    
18 שָׁלוֹם Hello/Peace    
19 עוֹלָם World    
20 חוֹלָם Cholam    
21 יוֹשֵׁב Sit (b)    
22 יוֹשֶׁבֶת Sit (g)    
x