אותיות באנגלית- ניתאי פחימה Y-Z + צלילים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 וַי Y y    
2 זִי Z z    
3 אַ a, u ( Dan, Run)    
4 אֵ e ( Ben)    
5 אִ ee ( Been)    
6 אוֹ o ( Dor )    
7 אוּ oo ( Boom)    
8 אוֹי oy ( Boy)    
9 אַי uy ( Buy)    
10 אֵי ey ( Bey)    
x