Bamidbar 5

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 וצבתה בטנה, ונפלה ירכה עוֹנשׁ הסוֹטה    
2 האמהוֹת נקראוֹת לבוֹנה    
3 "שׁרשׁ המילה "תשטה שׁוֹטה - שׁטוּיוֹת    
4 צרוּע נשׁתלח חוּץ לכוּלן    
5 שעוֹרה מאכל בהמה    
6 מים קדוֹשׁים מים מהכיוֹר    
7 ונקה האישׁ מעוֹן אם מתה לא אשׁמתוֹ    
8 מנחת קנאוֹת קרבן הסוֹטה    
9 טמא לנפשׁ משׁוּלח רק ממחנה שׁכינה    
10 מניף מוֹליך וּמביא מעלה וּמוֹריד    
11 לא יצק ..שׁמן השׁמן נקרא אוֹר, לא מהוּדר    
12 וּפרע את ראשׁ האשׁה כדי לבזוֹתה    
x