יום העצמאות לכיתה ד

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מְדִינַה Country    
2 דֶּגֶל Flag    
3 סֶמֶל Symbol    
4 עַצְמָאוּת Independence    
5 תִּקְוָה Hope    
6 הִמְנוֹן National anthem    
7 עיר City    
x