הסיכה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שְלָטִים Signs    
2 לְקַבֵּל To receive, to get    
3 לִקְנוֹת to buy    
4 לִמְכּוֹר to sell    
5 לֶאֱסוֹף to collect    
6 בּוּבּוֹת dolls    
7 מִיץ Juice    
8 סִיכָּה Pin    
x