– עמוד 7פעלים – חוברת אוכל

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לְדַבֵּר to speak    
2 לְשַחֵק to play    
3 לְבַקֵשׁ to request    
4 לְבַקֵר to visit    
5 לְשַׁלֵם to pay    
6 לְבַשֵל to cook    
7 לְקַבֵּל to receive    
x