חיות – פעלים – עמוד 4

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לְהִתְלַבֵּשׁ to get dressed    
2 לְהִתְרַגֵשׁ to get excited    
3 לְהִתְנַהֵג to behave    
4 לְהִסְתַכֵּל to look    
x