מילים חדשות – חיות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 טֶבַע nature בעולם שלנו יש הרבה טבע כמו, חיות פרחים, עצים , מדבר , ים....    
2 חַיוֹת animals ג׳רפה היא חיה גדולה וצפרדע היא חיה קטנה.    
3 לְנַחֵש to guess מי יכול לנחש מתי היום הולדת שלי?    
4 לְהָבִיא to bring כדאי להביא מים.    
5 בָּטוּחַ - בְּטוּחָה certain אני בטוח שיש מחר בית ספר.    
6 אֵיזֶה - אֵיזוֹ which? / what? איזה ילד? - איזו ילדה?    
7 נוֹשֵֹא topic/ subject הנושא שלנו הוא חיות.    
x