מילים חדשות – חיות


or press Enter
00:00:00
to guess
מי יכול לנחש מתי היום הולדת שלי?
בָּטוּחַ - בְּטוּחָה
חַיוֹת
נוֹשֵֹא
topic/ subject
הנושא שלנו הוא חיות.
certain
אני בטוח שיש מחר בית ספר.
to bring
כדאי להביא מים.
לְנַחֵש
טֶבַע
nature
בעולם שלנו יש הרבה טבע כמו, חיות פרחים, עצים , מדבר , ים....
which? / what?
איזה ילד? - איזו ילדה?
לְהָבִיא
animals
ג׳רפה היא חיה גדולה וצפרדע היא חיה קטנה.
אֵיזֶה - אֵיזוֹ
Show Instructions

Click and drag the Hebrew or English word over the matching definition

A match will eliminate both cards.

Play the Matching Game again and again to improve your time score!

x