ראש השנה- מה אומר השופר

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שָֹמֵחַ Happy    
2 אוֹהֵב Love    
3 בָּא Come    
4 עָצוּב Sad    
5 שוֹאֵל Asks    
6 שוֹמֵע Hears    
x