שתי טיפות מים – חלק 2

 Hebrew TermEnglish Term/DefinitionHebrew DefinitionHintPictureAudio
1אוֹהֵב לִהְיוֹת לְבַדLikes to be alone    
2אוֹהֵב לִהְיוֹת בְּיַחַדLikes to be together    
3מֻפְנָםintroverted    
4מֻחְצָןextroverted    
5רַבְרְבָןbraggart    
6צָנוּעַmodest    
7אַתְלֶטִיathletic    
8אוֹהֵב לְכַיֵּףlikes to have fun    
9תְּאוֹמִיםtwins    
x