מִילִים לְפִּרְסוֹמֶת

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לְהִתְקַשֵׁר To connect    
2 לְהַזְמִין To invite - order    
3 אֲתָר אתר Website    
4 חִינָם free    
5 מִבְצָע sale    
6 קוּפּוֹנִים coupons    
7 כְּתוֹבֶת address    
8 מִסְפָר טֶלֶפוֹן Telephone number    
9 כָּשֵׁר Kosher    
x