שמות פרק ד- שורשים .. ?>

שמות פרק ד- שורשים ..

שמות פרק ד- מילים

שמות פרק ג- מילים

שמות פרק- ב מילים

שמות פרק א- מילים

Shmot 2:11-15

Shmot 2: 5-10

Shmot 2: 1-4 2021

שמות פרק ז׳ פעלים בעתיד

Shmot 4:1-6