פֶּרֶק ל”ז פְּסוּקִים כ״ג-ל”ו – שׁרשׁים ?>

פֶּרֶק ל”ז פְּסוּקִים כ״ג-ל”ו – שׁרשׁים

פֶּרֶק ל״ז פְּסוּקים כ״ג-ל״ו – מילים

פֶּרֶק ל״ז פְּסוּקים א׳-ח׳ – שׁרשׁים

פֶּרֶק ל״ז פְּסוּקים א׳-ח׳ – מילים

Shoreshim List 2 (Vayeshev 37:23-36)

Vocabulary Word List 2 (Vayeshev 37:23-36)

Vocabulary Review

Shoreshim Review

shorashim, vayeishev part B, Leah

lehavin ulehaskil shorashim vayeishev part B

shoresh list 9-13